Te Koop gevraagd – Te Koop aangeboden

Verkoop bij notariële inschrijving:

In samenwerking met notariskantoor Appel Notarissen te Obdam en namens de Gemeente Langedijk biedt Kapteijn Grondzaken 2 percelen prima landbouwgrond via een notariële verkoop bij inschrijving aan.Het inschrijvingsformulier dient uiterlijk op donderdag 30 november 2017 vóór 11.00 uur ingeleverd te worden bij Appel Notarissen te Obdam, kantoorhoudende aan de Dorpsstraat 40a, 1713 HJ Obdam. Het inschrijvingsformulier dient in een gesloten enveloppe ingeleverd te worden.

De percelen zijn gelegen aan de Veertweg (ca 10 ha, regulier verpacht) en aan de Pieter Zeemanweg (ca 4,5 ha) te Zuid-Scharwoude. Bij de dienst voor het Kadaster en de openbare registers te Alkmaar zijn de onderhavige percelen grond kadastraal gelegen in de gemeente Langedijk, sectie F, de nummers:

  •   8        07.40.70       Grasland           Sub 1
  •   9        02.66.90       Grasland           Sub 1
  • 96        02.29.20       Bouwland         Sub 2
  • 97        01.93.60       Bouwland         Sub 2

Sub 1 (totale grootte ca 10.07.60 ha) is gelegen en ontsloten aan de Veertweg te Noord-Scharwoude.

    Het perceel is mooi blokvorming, goed bewerkbaar en is verpacht middels een reguliere pachtovereenkomst. De pachter gebruikt het perceel als huiskavel voor zijn melkveehouderij en hij is geboren op 6 september 1964. Hij is onlangs vader geworden van een zoon en hij heeft geen andere kinderen, voor overige informatie verwijzen wij u naar het in de folder bijgevoegde pachtcontract. Het perceel is in de ruilverkaveling (begin jaren 70) geëgaliseerd en gedraineerd (en in de afgelopen jaren opnieuw gedraineerd). De samenstelling van de grond bestaat uit zware zavel met grondwatertrap VI. De huidige pachtprijs (prijspeil Pachtnormen 2016) is € 850,- per ha. Er loopt een waterleiding door het perceel heen, zie het in de folder bijgevoegde kadastrale uittreksel. Jachtrecht is tot 31 december 2019 verleend aan WBE Grootgeestmerambacht voor € 5,- per ha.

Let op! Dit perceel wordt dus verkocht in verpachte staat en is dus uitermate geschikt voor een mooie belegging!

Sub 2 (totale grootte 04.22.80 ha ) is gelegen en ontsloten aan de Pieter Zeemanweg te Zuid-Scharwoude.

    Het perceel is mooi blokvorming, goed bewerkbaar en is verpacht via een geliberaliseerde pachtovereenkomst tot 31 december 2017 en is vooral gebruikt voor de teelt van witte kool. Het perceel is in de ruilverkaveling (begin jaren 70) geëgaliseerd en gedraineerd (en in de afgelopen jaren opnieuw gedraineerd). De samenstelling van de grond bestaat uit lichte en zware zavel met grondwatertrap VII. Jachtrecht is tot 31 december 2019 verleend aan WBE Grootgeestmerambacht voor € 5,- per ha.

U kunt de verkoopfolder aanvragen via e-mail: simon@kapteijn.nl