Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn beleggers, ontwikkelaars/bouwers, gemeenten, agrariërs, waterschappen en particulieren.

Om een idee te krijgen van hetgeen we zoal doen, hierbij greep uit een aantal recent uitgevoerde opdrachten:

Diverse taxaties

voor een weidevogelcompensatie gebied t.b.v. “De Centrale As” te Garyp (Friesland)

Het beheer van diverse landelijke eigendommen

zowel in reguliere- als geliberaliseerde pacht van diverse gemeentes te Noord-Holland

W.v.G taxaties in Heiloo

grond voor nieuwbouw (woningen) “Zandzoom” .

(Contract)beheer

van diverse beoogde woningbouwlocaties in Noord-Holland.

Taxatie

van regulier verpacht perceel bollenland te Breezand.

Beheer van diverse landerijen

en boerderijen onder de rook van Rotterdam.

Ca 30 taxaties

op basis van volledige schadeloosstelling (onteigening) voor het tracé Hallum-Holwerd (Friesland)

Taxatie regulier verpacht perceel

(landbouw/natuur) grond te Heiloo.

Verkoop

kas en bedrijfswoning te Avenhorn.

Verkoop

los land te Obdam

Het behartigen van de belangen

van grondeigenaren inzake Randstad 380 KV (Tennet)

Het uitonderhandelen

voor een opdrachtgever van een beoogde windmolenlocatie te Castricum

Het beheer van diverse percelen

bloembollenland voor een stichting in Noord-Holland.

Adviseren

op het gebied van investeren in landbouw grond voor beleggers op diverse plekken in Nederland.

Voor een grondeigenaar

samen met een ontwikkelaar een inbreilocatie voorbereiden ten behoeve van woningbouw in West-Friesland

Verkoop aan pachter

van een perceel regulier verpachte grond in eigendom van een aantal erven.

Verkoop kassenbedrijf

+ (bloembollen)land te Venhuizen