Taxaties

Een van oudsher belangrijk onderdeel van ons familiebedrijf is de taxatie van landelijk onroerend goed. Naast de planologie, de kwaliteit & ligging van het onroerend goed, is de kennis van de lokale markt van belang. Naast het berekenen van de waarde besteden we veel aandacht aan de onderbouwing daarvan. Dit geeft voor u als opdrachtgever duidelijkheid en transparantie.

Verschillende soorten taxaties

Er zijn taxaties die louter worden opgemaakt voor het bepalen van de waarde, denk hierbij aan een aan- of verkoop. Ook zijn er taxaties die deel uitmaken van een advies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van een schadeloosstelling bij een onteigening of een waarde vermindering bij de vestiging van een zakelijk recht.

Taxaties worden uitgevoerd door Simon Kapteijn RT die Register-Taxateur Landelijk Vastgoed is (gecertificeerd door de stichting Vastgoedcert). Met reeds 15 jaar ervaring in het vak is de deskundigheid gegarandeerd.

Kapteijn Grondzaken kan u ondermeer het volgende aanbieden:

•Taxatie ten behoeve van aan- of verkoop
•Canonbepaling of -herziening bij erfpacht
•Onteigeningstaxaties c.q. taxaties op basis van volledige schadeloosstelling
•Balanstaxaties
• Taxatie inzake de Wet voorkeursrecht Gemeenten
•Taxatie bij bindend advies, arbitrage en gerechtelijke procedures
•Taxatie waardevermindering bij vestiging van een zakelijk recht
•Planschade
•Successie

vastgoedcert_logo4