De boer op met de Werkgroep Pacht

De boer op met de Werkgroep Pacht

Binnen de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) maakt de Werkgroep Pacht momenteel een mooie doorstart. Het was even stil, ook in Den Haag, maar op alle fronten worden nu de mouwen weer opgestroopt.

Sinds enkele maanden is er binnen het ministerie van LNV een nieuwe trekker op het pachtdossier. Tegelijkertijd heeft de NVR een nieuwe directeur, dus dat maakte een logisch moment voor een nadere kennismaking. Simon Kapteijn (gedeeld voorzitter Werkgroep Pacht) was ook aanwezig bij deze kennismaking.

Het huidige kabinet mag dan demissionair zijn, het onderwerp pacht is niet controversieel verklaard. Landbouwminister Adema en zijn ambtenaren van LNV werken dan ook serieus door aan de modernisering van het aloude pachtstelsel. Dat dossier speelt al bijna twintig jaar. Regelmatig spelen er verhitte discussies, maar een nieuwe wet is er nog steeds niet. Er lijkt nu wel enig schot in te komen. De ambtenaren zijn opnieuw in conclaaf met de belangenbehartigers uit het veld, met de provincies en met de terrein beherende natuurorganisaties. Uiteindelijk moet dat leiden tot nieuwe pachtwetgeving.

 

Praktisch werkbaar

Het bleek een goed idee om de banden nu aan te halen met de verantwoordelijke ambtenaren. Zeker op dit dossier is de NVR geen ‘Haagse lobbyclub’ zoals sommige veldpartijen dat zijn. Rentmeesters zitten nu eenmaal aan alle kanten van de tafel. Wij pleiten niet voor langer, korter, hoger of lager. Ons enige doel is om het ministerie te helpen te komen tot een toekomstbestendig en praktisch werkbaar pachtstelsel. Daar kunnen wij als beroepsgroep met alle kennis en ervaring uit de praktijk een belangrijke rol in spelen. Die boodschap van de NVR hebben we opnieuw overgebracht en dat aanbod is in dank aanvaard.

Onze rol als klankbord en praktijkdeskundige kan op verschillende manieren concrete invulling krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de veelgebruikte modelovereenkomst van de NVR voor een pachtcontract. De Werkgroep Pacht gaat hier keuze opties aan toevoegen om zo het idee van duurzame of groene pacht heel concreet invulling te geven. Deze praktische suggesties zijn ook welkom als input voor het ministerie bij de vormgeving van het nieuwe pachtstelsel. Vanuit een neutrale positie willen we zo bijdragen aan een werkbaar pachtstelsel, dat ook een instrument kan zijn in de bredere transitie van het landelijk gebied.

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw