Te Koop gevraagd – Te Koop aangeboden

Aankoop

Voor diverse opdrachtgevers zijn wij altijd op zoek naar warme gronden (bijvoorbeeld gronden die op termijn gebruikt kunnen worden voor woningbouw) gelegen binnen- en rondom de contouren van de Randstad.

Bent u in bezit van percelen met een mogelijke verwachtingswaarde of heeft u vragen daarover? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Verkoop

Ook hebben we geregeld percelen grond (al dan niet verpacht) in de stille verkoop.

Pacht

Pacht per inschrijving:

Blokvorming perceel (zand)land ontsloten door tweetal dammen aan de Zandweg te Egmond aan den Hoef.

Kadastraal bekend: Egmond Binnen, sectie E, nummer 1228 dls, groot ca 1.63. 40 ha

Het perceel kan gepacht worden (via een liberale pachtovereenkomst, verpachter is Gemeente Bergen) van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020.

nadere informatie: simon@kapteijn.nl