Beheer agrarisch vastgoed

Ons familiebedrijf verzorgt al meer dan 25 jaar voor onze relaties het beheer van landelijk onroerend goed. Hierbij worden alle ontwikkelingen die uw belangen raken op de voet gevolgd.

Het beheer gaat wat ons betreft dus veel verder dan het in bewaring houden van een dossier. Het begint met het houden van toezicht & het innen van de pacht, canon en/of huurpenningen. Daarnaast worden ook zaken behandeld betreffende de jacht, verhuur & het onderhoud. Ook kavelruilen, uitbreiding van uw bezit, het rangschikken onder de Natuurschoonwet etc. behoren tot de mogelijkheden. Ten gunste van u wordt hierbij de aanwezige organisatorische, financiële, administratieve en juridische deskundigheid  aangewend.

Wij zien het streven naar een goede relatie met (erf)pachters, huurders en overige gebruikers als een vereiste. Daarbij geldt voor Kapteijn Grondzaken een optimale behartiging van de belangen van de opdrachtgever in grote vertrouwelijkheid. Zwart op wit, duidelijkheid in dienstverlening.

 

Voor particulieren, stichtingen en beleggers kan Kapteijn Grondzaken onder meer de volgende beheerwerkzaamheden verrichten:

  • Het voeren van het beheer in de ruimste zin van het woord, gericht op de lange termijn en het vormen van vermogen.
  • Optimaliseren van gebruikscontracten, denk aan geliberaliseerde pacht en erfpacht.
  • Beleggingsadviezen.
  • Het samen met u opstellen van een beheerplan
  • Opmaken van jaarlijkse rapportages & onderhoudsplannen.
  • Opstellen van (balans)taxaties.
  • Adviseren en bemiddelen bij aan- & verkoop