Pacht & erfpacht advies

Het agrarisch in gebruik geven van grond en gebouwen tegen een vergoeding onder welke benaming ook, valt onder de dwingend rechtelijke bepalingen van het pachtrecht, opgenomen in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het is daarom van belang dat de juiste pachtvorm wordt gekozen, dit vooral om mogelijke ongewenste rechten te voorkomen. Er zijn nogal wat verschillende soorten pacht, zoals bijvoorbeeld reguliere pacht voor hoeves en los land, geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter als ook teeltpacht.

Ons kantoor kan bouwen op ca 30 jaar ervaring in alles wat met pacht te maken heeft. Ook is Simon Kapteijn RMT beëdigd als deskundig lid van de Pachtkamer van de rechtbanken  Noord-Holland, Amsterdam, Den Haag & Rotterdam

Ook kan het interessant zijn gronden in erfpacht uit te geven. Op deze manier bent u niet afhankelijk van de dwingende bepalingen van het pachtrecht. Bij erfpacht bestaat een grote contractsvrijheid en hebben partijen dus veel vrijheid om zelf bepalingen overeen te komen. We merken dat steeds meer stoppende agrariërs de vrijgekomen gronden uitgeven in erfpacht aan bijvoorbeeld de naburige agrariër. Immers, er is veel vraag naar grond en het rendement daarvan is goed.
Wij beschikken over een groot aantal op maat gemaakte pacht- en erfpachtcontracten. Wij adviseren u graag wat voor uw situatie het meest geschikt is.

Kapteijn Grondzaken kan u ondermeer het volgende aanbieden:

•Adviseren over het tijdelijk of langdurig in gebruik geven van grond.
•Adviseren over bestaande (erf)pachtovereenkomsten.
•Bemiddelen bij de aankoop van grond en het in (erf)pacht uitgeven van de grond.
•Het beoordelen van indeplaatsstelling verzoeken door aan- en bloedverwanten van een pachter.
•Het adviseren over de mogelijkheid voor het beëindigen van de pachtovereenkomst bij bijvoorbeeld een bestemmingswijziging.
•Het adviseren over de hoogte van de pachtprijs c.q. erfpachtcanon voor landerijen, woningen en bedrijfsgebouwen.
• Het aanpassen van jaarlijkse pachtprijswijzigingen.
•Het taxeren van verpachte grond c.q. grond uitgegeven in erfpacht.