Beheer grondportefeuille

Beheer grondportefeuille

Ons familiebedrijf verzorgt al meer dan 40 jaar voor onze relaties het beheer van landelijk onroerend goed. Hierbij worden alle ontwikkelingen die uw belangen raken op de voet gevolgd.

Het beheer gaat wat ons betreft dus veel verder dan het in bewaring houden van een dossier. Het begint met het houden van toezicht & het innen van de pacht, canon en/of huurpenningen. Daarnaast worden ook zaken behandeld betreffende de jacht, visrechten,  verhuur & het onderhoud. Ook duurzame gronduitgifte, kavelruilen, uitbreiding van uw bezit, het rangschikken onder de Natuurschoonwet etc. behoren tot de mogelijkheden. Ten gunste van u wordt hierbij de aanwezige organisatorische, financiële, digitale en juridische deskundigheid  aangewend.

P8

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van transparantie en digitalisering dient een moderne rentmeester gebruik te maken van software tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Als toekomstgericht kantoor, maken wij gebruik van P8. Het programma koppelt een database aan diverse kaartlagen, waardoor allerlei informatie in één oogopslag duidelijk wordt. P8 stelt ons in staat om gelijk de voor onze opdrachtgevers verrichte werkzaamheden te verwerken en inzichtelijk te maken. Ook bieden we de de mogelijk aan onze opdrachtgevers om P8 in te loggen, zodat de informatie 24/7 beschikbaar is.

Wij zien het streven naar een zakelijke doch plezierige relatie met (erf)pachters, huurders en overige gebruikers als een vereiste. Daarbij geldt voor Kapteijn Rentmeesters een optimale behartiging van de belangen van uw als opdrachtgever in grote vertrouwelijkheid. Zwart op wit, duidelijkheid in dienstverlening.

Voor particulieren, stichtingen en beleggers kan Kapteijn Rentmeesters onder meer de volgende beheerwerkzaamheden verrichten:

  • Het voeren van het beheer in de ruimste zin van het woord, gericht op de lange termijn en het in stand houden van het bezit.
  • Optimaliseren van het beheer, denk aan vergroeningsmaatregelen, marktconforme prijzen,  op maat gemaakte contracten en een selectie van betrouwbare gebruikers.
  • Het nauwkeurig vastleggen- en het bewaken van afspraken in een digitale contractadministratie.
  • Duurzame gronduitgifte.
  • Het opmaken van (pacht) nota’s en voorfinancieren van beheerkosten die worden verwerkt in een overzichtelijke financiële administratie.
  • Beleggingsadviezen.
  • Adviseren en bemiddelen bij aan- & verkoop