Grondverwering- Overheden

Grondverwering- Overheden

Wij voeren reeds jarenlang verwervingen voor diverse overheden uit, maar worden ook ingehuurd door bijvoorbeeld ingenieursbureaus die (tijdelijk) extra kennis en versterking kunnen gebruiken. Ons uitgangspunt is kwaliteit & een tijdige planrealisatie.
Het goed kunnen overbrengen en onderbouwen van de boodschap is daarbij erg belangrijk. Onze kracht is dan ook het voeren van besprekingen –zowel aan de keukentafel als bij u op kantoor- om partijen nader bij elkaar te brengen. Bij de grondverwerving zijn diverse partijen betrokken met verschillende belangen. Om voor u de best haalbare oplossing te kunnen realiseren, is inlevingsvermogen, mensenkennis, integriteit & daadkracht nodig.

Wij spreken zowel de taal van de agrariër als die van u. Dat levert in de praktijk vaak een minnelijke overeenstemming op, waarbij onteigening vaak niet nodig is. De insteek ligt dus op een minnelijke verwerving, waarin als uiterste redmiddel onteigening wordt ingezet.

Kapteijn Rentmeesters kan u ondermeer het volgende aanbieden:

  • Het voeren van verwervingsonderhandelingen c.q. keukentafelgesprekken & het vormen van verwervingsdossiers
  • Deelnemen in het verwervingsteam
  • Het bijstaan in een gerechtelijke procedure.
  • Opstellen van koop-, ruil-, pachtwijzings-, huurontbindings-, etc.-, overeenkomsten
  • Begeleiden van de notariële en feitelijke levering.
  • (tijdelijk) (leegstands)beheer van vastgoed.
  • Opstellen van schadeloosstellingrapporten (vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schades).