Aan- & Verkoop onroerend goed

Onze jarenlange ervaring en kennis van de grondmarkt maken ons tot een ideale partner om als adviseur of bemiddelaar op te treden bij aan- en verkopen. Wij realiseren bijvoorbeeld veel transacties tussen verpachter en pachter en hebben daardoor een uitstekend inzicht in zowel de verpachte waarde als de vrije waarde van de grond.

Ook kunnen we u van dienst zijn bij de uitbreiding van uw beleggingsportefeuille als ook voor aan- en verkoop van gronden die voor bestemmingswijziging in aanmerking komen.

Kapteijn Grondzaken kan u ondermeer het volgende aanbieden:

  • Het uitvoeren van zoekopdrachten.
  • Aandragen van geschikte objecten c.q. potentiele kopers.
  • Taxatie van objecten.
  • In kaart brengen van de planologische en juridische factoren.
  • Overleg met de accountant en overige betrokkenen.
  • Bezichtigingen.
  • Onderhandelingen voeren.
  • Koopovereenkomst sluiten, opstellen en/of beoordelen.
  • Begeleiding van de juridische en feitelijke levering via de notaris.