privacy statement

privacy statement

Dit is een privacyverklaring van Kapteijn Rentmeesters BV gevestigd te Alkmaar Nieuwe Koninginnelaan 18 1815 JV . tel: 0725272311 / 0614433939

Aanleiding
Aanleiding voor deze privacyverklaring is de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) per 25 mei 2018

Opslag van gegevens
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee eventueel uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kapteijn Rentmeesters. Gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kapteijn Rentmeesters niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Kapteijn Rentmeesters respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten: tool voor berekening pachtprijs
Wanneer u via de website gebruik maakt van de tool om de pachtprijs te berekenen, worden daarbij geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er wordt wel een cookie geïnstalleerd, met daarin uw ip adres. Dit cookie heeft uitsluitend tot doel om het gebruik van de tool te beperken tot een aantal keren. Uw ip adres wordt niet opgeslagen.

Transport van deze gegevens gaat over een versleutelde verbinding (SSL/https).

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, voor de verzending van de tickets en voor de communicatie met betrekking tot de diensten die zij leveren. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Wanneer zij deze gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen zij u daarvoor expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Formulieren op deze website
Op verschillende onderdelen van deze website kunnen formulieren staan, waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. De gegevens van deze formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de klantenservice: de medewerkers van Kapteijn Rentmeesters die over het contact met klanten gaan. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. De gegevens worden alleen gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, of meer informatie te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden, en verstrekken deze in geen geval aan derden.

Wanneer wij u een nieuwsbrief willen zenden, vragen wij hier expliciet toestemming voor. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met google, zodat gegevens over uw gedrag op onze website niet gebruikt mogen worden door google of andere partijen. Kapteijn Rentmeesters heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Klachten
U kunt via onze supportafdeling een klacht indienen, door een mail te sturen naar info@kapteijn.nl

Contactgegevens
Kapteijn Rentmeesters BV
Koninginnelaan 18
1815 JV Alkmaar
info@kapteijn.nl