Beheer strategische grondposities

Beheer strategische grondposities

Grondposities die nog niet voor ontwikkeling in aanmerking komen,  kunnen wij voor u beheren. Onze dienstverlening is gericht op een goede en nette uitstraling van uw bezit met daarbij marktconforme gebruikersvergoedingen inclusief de mogelijkheid tot duurzaam grondbeheer. Wij fungeren als contactpersoon voor de gebruikers en overige betrokkenen van de grondposities en rapporteren aan u. Op deze manier heeft u één aanspreekpunt. Verder houden wij er een pro actief beheer op na met als uitgangspunt dat uw organisatie zo veel mogelijk wordt ontlast.

Grondposities zijn aangekocht voor toekomstige ontwikkelingen. In de periode tussen aankopen en het ontwikkelen verzorgen wij graag het beheer. Voor grondposities die spoedig tot ontwikkeling komen, worden kortdurende gebruiksafspraken gemaakt met marktconforme gebruiksvergoedingen. Voor grondposities die nog niet voor ontwikkeling in aanmerking komen, maken wij goede gebruiksafspraken. Hierbij komt naast een marktconforme vergoeding vaak ook duurzaam gebruik van uw bezit aan de orde.

P8

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van transparantie en digitalisering dient een moderne rentmeester gebruik te maken van software tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Als toekomstgericht kantoor, maken wij gebruik van P8. Het programma koppelt een database aan diverse kaartlagen, waardoor allerlei informatie in één oogopslag duidelijk wordt. P8 stelt ons in staat om gelijk de voor onze opdrachtgevers verrichte werkzaamheden te verwerken en inzichtelijk te maken. Ook bieden we de de mogelijk aan onze opdrachtgevers om P8 in te loggen, zodat de informatie 24/7 beschikbaar is.

 

Het uitgangspunt van zowel kortlopende als voor langlopende gebruiksafspraken is:

De gronden zijn beschikbaar op het moment dat u ze nodig heeft.

Wij zien het streven naar een goede relatie met voortgezet gebruikers, pachters en huurders als een vereiste. Daarbij geldt voor Kapteijn Rentmeesters een optimale behartiging van de belangen van de opdrachtgever in grote vertrouwelijkheid. Zwart op wit, duidelijkheid in dienstverlening.

Voor bouwers/ontwikkelaars, gemeenten en corporaties kan Kapteijn Rentmeesters onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Contractbeheer, het beheer van de afspraken die veelal tussen koper en verkoper zijn gemaakt.
  • Het geven van advies over het voortgezet gebruik, pacht en/of erfpacht na aankoop.
  • Tijdelijk in gebruik geven van gronden/ overig onroerend goed aan agrariërs, zo veel mogelijk tegen een (markconforme) vergoeding op basis van contracten die wij speciaal hiervoor hebben opgemaakt en verder kunnen worden toegespitst op uw situatie.
  • Duurzame gronduitgifte.
  • Een jaarlijkse (financiële) rapportage over de gebruikssituatie van de gronden.
  • Het opstellen van (balans)taxaties.
  • Adviseren en bemiddelen bij aan- & verkoop