De boer op met de Werkgroep Pacht Binnen de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) maakt de Werkgroep Pacht momenteel een mooie doorstart. Het was even stil, ook in Den Haag, maar op alle fronten worden nu de mouwen weer opgestroopt. Sinds enkele maanden is er binnen het ministerie van LNV […]

In de wereld van vastgoed en grondzaken speelt de adviseur een cruciale rol bij gemeenten. Deze professionals zorgen ervoor dat gemeenten juridisch compliant blijven en optimaal gebruik kunnen maken van hun vastgoedportefeuille. Dit is voor elke gemeente weer anders. Een wat grotere gemeente heeft zo een team van 10 personen […]Samen participeren aan Biodiversiteit Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer overheden, natuurorganisaties en ook steeds meer agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt. Bij de inrichting van het buitengebied […]

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022   De gemiddelde onverpacht grondprijs (agrarisch) in Nederland is in het 1e kwartaal van 2022 uitgekomen op € 71.600 per ha (Dat is 1% lager dan in het 4e kwartaal van 2021 (€ 72.300 per ha), maar 3,2% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel […]

Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer marktpartijen, overheden, natuurorganisaties en ook agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat o.a. recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt. Bij de inrichting van het buitengebied spelen de belangrijkste hedendaagse […]

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2021 De gemiddelde agrarische (onverpachte) grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal: van € 67.100 naar € 70.000 per ha. Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op € 67.100, 5,5% hoger dan in […]

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2021 zijn berekend via de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit van 2007. De berekende pachtnormen 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden (weer) lager dan de pachtnormen 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal min 5%, en […]

Is de reguliere pachtprijs die u ontvangt als grondeigenaar eigenlijk wel marktconform? Een verrekening met terugwerkende kracht is mogelijk. Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor los land (akkerbouw-, gras-, en tuinland) en hoeves (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht […]