Pachtnormen 2021

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2021 zijn berekend via de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit van 2007. De berekende pachtnormen 2021 van los bouw- en grasland zijn in acht van de veertien pachtprijsgebieden (weer) lager dan de pachtnormen 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal min 5%, en in vier gebieden is de afname groter dan min 10%; met min 14% is de daling het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt.

In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen 2021 (gelukkig) hoger dan de pachtnormen 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2% in Bouwhoek en Hogeland en Zuid-Limburg, tot 16% in de IJsselmeerpolders en 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

De veranderingen in de pachtnormen van 2020 naar die van 2021 (zie onderstaande tabel)  zijn vooral bepaald door de verschillen in grondbeloning tussen 2014 en 2019.

 

De gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau in de melkveehouderij is in 2019 lager dan in 2014. Ook in de melkveehouderij zijn er echter regionale verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen, maar minder uitgesproken dan in de akkerbouw.

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2021 voor agrarische bedrijfsgebouwen (artikel 16 Pachtprijzenbesluit 2007) en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten (artikel 20) zijn 2,44% hoger dan in 2020. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over 2016-2020.

 

 

 

Bron: Wageningen Economic Research

 • De boer op met de Werkgroep Pacht
  De boer op met de Werkgroep Pacht
 • De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
  De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?