Is de reguliere pachtprijs die u ontvangt als grondeigenaar eigenlijk wel marktconform? Een verrekening met terugwerkende kracht is mogelijk.

Is de reguliere pachtprijs die u ontvangt als grondeigenaar eigenlijk wel marktconform? Een verrekening met terugwerkende kracht is mogelijk.

Het ministerie van Economische Zaken stelt jaarlijks de hoogst toelaatbare pachtprijzen vast voor los land (akkerbouw-, gras-, en tuinland) en hoeves (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door LEI Wageningen UR berekend met inachtname van het bepaalde in het Pachtprijzenbesluit 2007 en rekening houdend met het besluit van 31 oktober 2013 tot wijzing van het Pachtprijzenbesluit 2007. De nieuwe pachtnormen worden jaarlijks per 1 juli van kracht en kunnen vanaf dat moment (rekening houdend met de ingangsdatum van het pachtcontract) in rekening worden gebracht bij de pachter. Ook kunt u daarbij een gedeelte van de waterschapslasten en -indien van toepassing- een gedeelte van de landinrichtingsrente in rekening brengen.

Bij het wijzigen van de pachtprijs wordt voor de landerijen gewerkt met ‘veranderpercentages’ die zijn gebaseerd op het vereist rendement van de verpachter en de grondbeloning. Het vereiste rendement voor u als verpachter is maximaal 2% van de vrije waarde van uw perceel en/of percelen.

Wij maken in de praktijk geregeld mee dat er reguliere pachtcontracten zijn afgesloten waar al jarenlang niet meer naar om is gekeken. De pachter betaalt altijd netjes zijn pacht en het lijkt allemaal in goede orde te verlopen, maar vaak is de pachtprijs niet marktconform. Het is voor u als verpachter dan mogelijk om met terugwerkende kracht de pachtprijs aan te passen en de gemiste pachtinkomsten onder bepaalde voorwaarden terug te vorderen van de pachter.


Wij zijn altijd -geheel vrijblijvend- bereid om een quickscan voor u uit te voeren om zo te bezien of de gehanteerde pachtprijzen marktconform zijn.
 • De boer op met de Werkgroep Pacht
  De boer op met de Werkgroep Pacht
 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit