Eindelijk; een gebruiksvergoeding bij gedoogplicht commerciële leidingen

Tijdens de stemmingen op 7 maart jl.  kon het SGP/CDA-amendement over gebruiks-vergoeding op een meerderheid rekenen.  Het komt er in het kort op neer dat een gebruiksvergoeding betaald dient te worden bij het opleggen van een gedoogplicht ten behoeve van kabels en leidingen. Wel geldt dat slechts voor commerciële ondernemingen, die kabels of buizen door private gronden trekken. Deze commerciële ondernemingen dienen naast een schadevergoeding (pachter)  ook een gebruiksvergoeding (verpachter) voor de inbreuk op het eigendomsrecht voor onbepaalde tijd te betalen.

Op dit moment is de situatie zo;  bij het opleggen van een gedoogplicht heeft de verpachter geen recht op een vergoeding. Het idee daarachter is dat verpachter geen schade lijdt. Immers, na de aanleg van de kabels en/of leidingen is visueel niet meer te zien dat er zich kabels en/of leidingen in het land bevinden en de pachtverhouding met de pachter blijft bestaan. De pachter krijgt vaak een schadevergoeding voor de  oogstderving (gewassenschade) en voor het minder worden van het opbrengend vermogen van de grond. Daar komt dus met dit
amendement nu verandering in

Kapteijn Grondzaken zet zich reeds al jarenlang in voor een betere vergoeding voor het dulden van kabels en/of leidingen in uw grond en is verheugd dat er nu  -door middel van dit amendement-  eindelijk een (kleine) stap in goede richting wordt gezet.

De volgende stap is dat gewerkt moet worden aan een ministeriële regeling waarmee de hoogte van de gebruiksvergoeding wordt vastgesteld.


De laatste versie van het amendement vindt u hier.

Wij houden u op de hoogte.

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw