Belastingaangifte? geef lagere normwaarden op

Belastingaangifte? geef lagere normwaarden op.

Wij adviseren verpachters in box 3 om niet zomaar de door de Belastingdienst aangegeven normwaarden over te nemen. De door de Belastingdienst gehanteerde normwaarden  kunnen zomaar erg afwijken van de werkelijke waarde van uw verpacht bezit.

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van regulier verpachte grond verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond. De Belastingdienst maakte dat in januari 2019 bekend in haar jaarlijkse publicatie ‘Waardering verpachte gronden in box 3 2018’.

De belastingdruk voor 2018 gaat daardoor, net als in 2017, verder omhoog. En dat terwijl de maximale pachtprijs voor reguliere pacht in alle pachtprijsgebieden, behalve de IJsselmeerpolders, juist werd verlaagd in 2018. Ook in 2017 daalden de normen in bijna alle pachtprijsgebieden. Het rendement van de verpachter staat dus onder druk.

Het lijkt handig, de normwaarden van de Belastingdienst overnemen en deze te verwerken in uw aangifte, maar niks is minder waar. Ook met het oog op het bovenstaande is het juist nu belangrijk om eens goed naar de werkelijke waarde van uw verpacht bezit te kijken, dit kan u zomaar een (groot) belastingvoordeel opleveren.

Door een goede onderbouwing kan verpachter afwijken van de normwaarden. De Belastingdienst moet namelijk de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport is daarbij het beste.  


Onlangs hebben wij een lagere waarde kunnen bedingen voor de verpachte percelen grond voor één van onze opdrachtgevers. Het verpachte bezit betrof ca 240 hectare verspreid door Nederland.  Wij hebben doormiddel van een quickscan de normwaarden van de Belastingdienst vergeleken met de werkelijke waarde van het verpacht bezit. In sommige gevallen was de werkelijke waarde meer dan € 15.000,- (!) per hectare lager. Vervolgens is besloten om een taxatierapport op te laten maken en de getaxeerde waarden te gebruiken voor de belastingaangifte.

Wij adviseren ook u om eens goed te laten kijken naar de waarde van uw verpachte eigendommen. Simon Kapteijn is als Register-Taxateur Landelijk Vastgoed daar de aangewezen persoon voor en is u graag van dienst.

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
 • Pachtnormen 2021
  Pachtnormen 2021