Diensten

Diensten

  • Duurzame gronduitgifte (conform Didam-arrest).
  • Beheren van agrarische objecten in opdracht van derden.
  • Beheren, taxeren en adviseren over grondposities van gemeenten, stichtingen, beleggers en ontwikkelaars.
  • Taxeren voor aankoop en verkoop, financiering, bedrijfsovername, successie, etc.
  • Taxeren op basis van volledige schadeloosstelling, onteigeningen, balanstaxaties etc.
  • Bemiddelen bij de aan- en verkoop van grond die aan de landbouw wordt onttrokken c.q. voor bestemmingswijzing in aanmerking komt (woningbouw, water & natuur, infrastructuur etc.)
  • Bemiddelen bij de aan- en verkoop van agrarische objecten.

Bovendien geven wij adviezen over grond- en (erf) pachtzaken, ontwikkelen van (nieuwe) landgoederen, Ruimte voor Ruimte etc etc.