Beheer grondposities

Grondposities die nog niet voor ontwikkeling in aanmerking komen,  kunnen wij voor u beheren. Onze dienstverlening is gericht op een goede en nette uitstraling van uw bezit met daarbij marktconforme gebruikersvergoedingen. Wij fungeren als contactpersoon voor de gebruikers en overige betrokkenen van de grondposities en rapporteren aan u. Op deze manier heeft u één aanspreekpunt. Verder houden wij er een pro actief beheer op na met als uitgangspunt dat uw organisatie zo veel mogelijk wordt ontlast.

Grondposities zijn aangekocht voor toekomstige ontwikkelingen. In de periode tussen aankopen en het ontwikkelen verzorgen wij graag het beheer. Voor grondposities die spoedig tot ontwikkeling komen, worden kortdurende gebruiksafspraken gemaakt met marktconforme gebruiksvergoedingen. Voor grondposities die nog niet voor ontwikkeling in aanmerking komen, maken wij goede gebruiksafspraken. Hierbij komt naast een marktconforme vergoeding vaak ook duurzaam gebruik van uw bezit aan de orde.

 

Het uitgangspunt van zowel kortlopende als voor langlopende gebruiksafspraken is:

De gronden zijn beschikbaar op het moment dat u ze nodig heeft.

Wij zien het streven naar een goede relatie met voortgezet gebruikers, pachters en huurders als een vereiste. Daarbij geldt voor Kapteijn Grondzaken een optimale behartiging van de belangen van de opdrachtgever in grote vertrouwelijkheid. Zwart op wit, duidelijkheid in dienstverlening.

Voor bouwers/ontwikkelaars, gemeenten en corporaties kan Kapteijn Grondzaken onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Contractbeheer, het beheer van de afspraken die veelal tussen koper en verkoper zijn gemaakt.
  • Het geven van advies over het voortgezet gebruik, pacht en/of erfpacht na aankoop.
  • Tijdelijk in gebruik geven van gronden/ overig onroerend goed aan agrariërs, zo veel mogelijk tegen een (markconforme) vergoeding op basis van contracten die wij speciaal hiervoor hebben opgemaakt en verder kunnen worden toegespitst op uw situatie.
  • Het in gebruik geven van gronden die op langere termijn tot ontwikkeling komen op basis van contracten die wij speciaal hiervoor hebben opgemaakt en verder kunnen worden toegespitst op uw situatie.
  • Een jaarlijkse (financiële) rapportage over de gebruikssituatie van de gronden.
  • Het opstellen van (balans)taxaties.
  • Adviseren en bemiddelen bij aan- & verkoop