Taxaties

Taxaties

Een van oudsher belangrijk onderdeel van ons familiebedrijf is de taxatie van landelijk onroerend goed. Naast de planologie, de kwaliteit & ligging van het onroerend goed, is de kennis van de lokale markt van belang. Naast het berekenen van de waarde besteden we veel aandacht aan de onderbouwing daarvan. Dit geeft voor u als opdrachtgever duidelijkheid en transparantie.

Verschillende soorten taxaties

Er zijn taxaties die louter worden opgemaakt voor het bepalen van de waarde, denk hierbij aan een aan- of verkoop. Ook zijn er taxaties die deel uitmaken van een advies. Hierbij kan worden gedacht aan het bepalen van een schadeloosstelling bij een onteigening of een waarde vermindering bij de vestiging van een zakelijk recht.

Taxaties worden uitgevoerd door Simon Kapteijn RMT die Register-Taxateur Landelijk Vastgoed is (gecertificeerd door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs NRVT). Met meer dan 25 jaar ervaring in het vak is de deskundigheid gegarandeerd.

Kapteijn Rentmeesters  kan u ondermeer de volgende taxaties aanbieden:

•Taxatie ten behoeve van aan- of verkoop
•Taxatie van percelen met een bestemmingswijziging
•Canonbepaling of -herziening bij erfpacht
•Onteigeningstaxaties c.q. taxaties op basis van volledige schadeloosstelling
•Balanstaxaties
•Taxatie inzake de Wet voorkeursrecht Gemeenten
•Taxatie bij bindend advies, arbitrage en gerechtelijke procedures
•Taxatie waardevermindering bij vestiging van een zakelijk recht
•Planschade
•Successie