Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2021

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2021

De gemiddelde agrarische (onverpachte) grondprijs in Nederland is in het 4e kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het 3e kwartaal: van € 67.100 naar € 70.000 per ha. Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op € 67.100, 5,5% hoger dan in 2020 (€ 63.600 per ha).

 

 

Grasland en bouwland

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het 4e kwartaal met 2% naar € 77.000 per ha (figuur 1). Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op € 74.400 per ha, 3,6% boven de prijs in 2020 (€ 71.800 per ha).

De gemiddelde prijs van grasland nam in het 4e kwartaal met 8% toe tot € 64.800 per ha. Over heel 2021 noteert grasland een gemiddelde prijs van € 62.000 per ha, 6,2% meer dan in 2020 (€ 58.400 per ha).

De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het 4e kwartaal met € 67.500 gelijk aan het voorgaande kwartaal. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Grondmobiliteit

In het 4e kwartaal van 2021 is 9.900 ha landbouwgrond verhandeld, 1.000 ha (9%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020 (figuur 2). In heel 2021 is 30.900 ha grond verhandeld. Dat is iets minder (1,6%) dan in 2020, toen 31.400 ha werd overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2021 uit op 1,71% tegen 1,74% in 2020.

Agrarische grondprijs

De agrarische grondprijs is de prijs van vrij beschikbare (onverpachte) landbouwgrond gekocht door agrariërs. Aan de basis van de berekening van de grondprijs staan de transacties in het eigendomsregister van het Kadaster, aangevuld met informatie over de agrarische sector. Voor het bepalen van de agrarische grondprijs zijn de verhandelde percelen op de volgende kenmerken geselecteerd:

  • koper heeft een landbouwbedrijf
  • grasland, bouwland, snijmais
  • soort overdracht is koop-verkoop
  • zakelijk recht is volle eigendom
  • geen opstallen
  • geen reguliere pachtovereenkomst of erfpacht
  • geen familierelatie
  • oppervlak perceel groter dan 0,25 ha
  • de koopsom is groter dan € 1,-

Verhandelde percelen met extreem hoge en lage prijzen zijn volgens een statistische methodiek uitgesloten.