Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022

 

De gemiddelde onverpacht grondprijs (agrarisch) in Nederland is in het 1e kwartaal van 2022 uitgekomen op € 71.600 per ha (Dat is 1% lager dan in het 4e kwartaal van 2021 (€ 72.300 per ha), maar 3,2% hoger dan de gemiddelde grondprijs over heel 2021 van € 69.400 per ha.

Grasland en bouwland

De gemiddelde prijs van grasland is in het 1e kwartaal van 2022 met 2,7% gedaald tot € 64.700 per ha. Dat is 2,4% meer dan de gemiddelde prijs van grasland over heel 2021 van € 63.200 per ha.

De gemiddelde prijs voor bouwland is in het eerste kwartaal licht gestegen. De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het eerste kwartaal van 2022 naar € 81.900,- per hectare. Dit is een toename van 1,1%. Deze prijsstijging is maar liefst 4,3% boven de gemiddelde prijs over heel 2021 (€ 78.500,- per ha.).

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het 1e kwartaal van 2022 met 1,1% naar € 81.900 per ha. Dat is 4,3% boven de gemiddelde prijs over heel 2021 van € 78.500 per ha.

 

De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het 1e kwartaal van 2022 met 6,6% gestegen tot € 71.400 per ha. De prijs van dit grondgebruik is niet afzonderlijk in opgenomen, maar is wel onderdeel van het totaalcijfer van landbouwgrond.

Grondmobiliteit

In het 1e kwartaal van 2022 is 8.300 ha landbouwgrond verhandeld, bijna 1.500 ha (15%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2021Q2 tot en met 2022Q1) is in totaal 32.500 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is bijna 4.600 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (2020Q2-2021Q1).

 

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,80%, tegen 2,05% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Grondprijzen

 

 

De gemiddelde agrarische grondprijs loopt in het 1e kwartaal van 2022 uiteen van € 53.000 in Fryslân tot € 134.200 per ha in Flevoland . In de overige provincies varieert de grondprijs in het 1e kwartaal van 2022 tussen € 64.100 (Utrecht) en € 79.600 per ha (Zeeland).

Bron: Kadaster

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
 • Pachtnormen 2021
  Pachtnormen 2021
 • Pachtnormen 2020
  Pachtnormen 2020