groene pacht

De boer op met de Werkgroep Pacht Binnen de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) maakt de Werkgroep Pacht momenteel een mooie doorstart. Het was even stil, ook in Den Haag, maar op alle fronten worden nu de mouwen weer opgestroopt. Sinds enkele maanden is er binnen het ministerie van LNV […]


Samen participeren aan Biodiversiteit Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer overheden, natuurorganisaties en ook steeds meer agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt. Bij de inrichting van het buitengebied […]

Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer marktpartijen, overheden, natuurorganisaties en ook agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat o.a. recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt. Bij de inrichting van het buitengebied spelen de belangrijkste hedendaagse […]