Rentmeester in het Veld – Simon Kapteijn

Rentmeester in het Veld – Simon Kapteijn

Uit de Themapublicatie Nederland in transitie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters:

Wij zijn een familiebedrijf uit Alkmaar en beheren, bemiddelen en adviseren over vastgoed -vooral op de scheidslijn van stad en land- in het landelijk gebied. Volgens data van ABF Research moeten er de komende vijftien jaar ongeveer 1 miljoen woningen worden toegevoegd. De trend is om dat bij voorkeur binnenstedelijk op te lossen, maar de verwachting is dat dit maar voor ongeveer een derde zal lukken.

Bovendien wil lang niet iedereen in de stad wonen en is transfomeren duur, dus komt er mijns inziens de komende jaren weer een bouw op gang buiten bestaand bebouwd gebied. Daarom zien wij hier in de randstad rondom de steden nu weer sinds een aantal jaar projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op de markt die binnen de zoekgebieden van de overheid, grondposities willen innemen.

Die markt begint weer aan te trekken. Gemeenten zelf zijn daar nog niet zo actief in. Zij zijn echter wel in beeld als het gaat om burgerparticipatie. Je merkt overal in onderhandelingen dat de overheden daar steeds meer op sturen: dat je goed met de bevolking overlegt, dat je ze goed informeert over- en betrekt in de plannen.

Voor ons is het de taak om dan de brug te slaan tussen de verschillende partijen. Dat is soms lastig, maar wel uitdagend. Wat ons daarbij wel heel erg helpt is een GIS-gestuurd, digitaal beheersysteem waar we onlangs op zijn overgestapt.

Niet alleen wijzelf, maar ook onze klanten vinden het heel prettig om snel te zien wat er met een bepaald perceel aan de hand is. We slaan daar technische gegevens op over de percelen, maar ook wat het bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er over zeggen.

zie voor de link:Nederland in transitie – Rentmeester in het veld