Deskundig lid van de Pachtkamer van de Rechtbank Rotterdam

Simon Kapteijn is op 9 december 2016 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Rotterdam.

De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & twee deskundige leden. Van beslissingen van de pachtkamer van de rechtbanken is hoger beroep mogelijk op de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem. De pachtkamer van het gerechtshof bestaat uit drie rechterlijke leden en twee deskundige leden.