Uw grond verkopen? U kunt het beter in pacht uitgeven

Onlangs heeft het CBS berekend dat er een hausse van stoppende melkveehouders op komst is, het ochtendjournaal opende er zelfs mee. Ook de Rabobank en de LTO verwachten dat er een groot aantal (1800) vrijwillig zal stoppen en voor een kleiner aantal (300) dreigt een faillissement. Een groot aantal melkveehouders wacht met het beëindigen tot de invoering van de fosfaatrechten, deze rechten zijn immers geld waard.

Maar waarom uw grond verkopen?
U kunt met de verkoopopbrengst kunnen gaan beleggen, maar dat geeft al gauw onzekerheid en de rente levert nauwelijks iets op. De rentestand is nu zelfs zo laag dat deze wordt overtroffen door de jaarlijkse inflatie. Wij krijgen dan ook veel vragen van grondeigenaren wat de mogelijkheden zijn om grond te verpachten of om in erfpacht uit te geven.

Grond verpachten biedt dan ook de uitkomst.
Bovendien kan uitbesteding van de mestopslag en met name de stalruimte de jaarlijkse inkomsten extra aanvullen. Degene die de (pacht) percelen opgeeft in de gecombineerde opgave, ontvangt ook de EU betalingsrechten en mag de (pacht) percelen meetellen in het kader van de Wet Grondgebonden Veehouderij. Wij hanteren op maat gemaakte pachtcontracten waarin wordt bedongen dat deze EU betalingsrechten grondgebonden zijn. De pachter mag ze wel verzilveren, maar dient mee te werken om ze -bij het einde van de pacht- over te zetten naar de opvolgende pachter.

Zo houdt u grip op uw grond en zorgen wij voor een goed rendement!

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022
  Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw