pachtprijs per hectare berekenen

Het berekenen van de pachtprijs per hectare via onze handige berekeningstool

Het ministerie van Economische Zaken stelt ieder jaar de hoogst toelaatbare pachtprijzen per hectare vast voor los land (bouw- & grasland alsook tuinland) alsook voor de gebouwen (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische bedrijfswoningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door LEI Wageningen UR berekend conform het bepaalde in het Pachtprijzenbesluit 2007 en rekening houdend met het besluit van 31 oktober 2013 tot wijzing van het Pachtprijzenbesluit 2007. De nieuwe pachtnormen voor dit jaar zijn per 1 juli 2016 van kracht geworden. U kunt vanaf die datum de pachtprijs aanpassen, houdt daarbij wel rekening met de ingangsdatum van de pachtovereenkomst.

In het Pachtprijzenbesluit 2007 wordt onderscheid gemaakt tussen los land en hoeves. Onze berekeningstool richt zich uitsluitend op de herziening van de pachtprijzen per hectare van los land. Bij het wijzigen van de pachtprijs wordt gewerkt met ‘veranderpercentages’ die zijn gebaseerd op de grondbeloning en het vereist rendement van de verpachter. Voor het daadwerkelijk berekenen van de herziene pachtprijs dient rekening te worden gehouden met diverse rekenrekenregels. Zo mag de pachtprijs niet hoger zijn dan 2% van de waarde van de grond & in sommige gevallen weer niet lager dan zijn 90% van regionorm. Het kan soms een heel gepuzzel zijn, vandaar dat Kapteijn Rentmeesters een handige rekentool voor u heeft ontwikkeld om deze pachtprijzen per hectare te berekenen.

Heeft u een aantal jaar achtereen de pachtprijzen niet aangepast, dan kan het interessant zijn om Kapteijn Rentmeesters deze na te laten rekenen. Bijvoorbeeld in de regio Waterland & Droogmakerijen kan de pachtprijs per hectare in 2016 met + 34% worden aangepast, in 2015 met + 25% , maar in 2014 dient de pachtprijs per hectare met -16% worden aangepast.

Kapteijn Rentmeesters is echt een specialist op het gebied van pacht en alles wat daarmee te maken heeft. Simon Kapteijn is dan ook deskundig lid van de Pachtkamers van de rechtbanken Noord-Holland, Amsterdam en Den-Haag. Heeft u vragen over pachtgerelateerde zaken of zoekt u naar deskundig advies? Kapteijn Rentmeesters helpt u graag verder met en voorziet u graag van een degelijk advies.