Het veilen van pachtgrond voor de hoogste prijs, rendement van korte duur?

Er is een trend zichtbaar dat grondeigenaren, vooral de grotere publiekrechtelijke lichamen, percelen grond aanbieden via een soort van veilingsysteem. De hoogst biedende agrariër c.q. pachter kan dan de percelen grond voor een jaar of aantal jaar pachten via een geliberaliseerd pachtcontract. Het lijkt een goed systeem, maar vooral met het zicht op de korte termijn.  De eigenaar heeft het maximale directe rendement en iedereen heeft een eerlijke kans gehad om de grond te pachten.

Om de waarde van de grond te behouden is het belangrijk om te werken met goede en betrouwbare pachters. Verzorgen ze de grond goed, houden ze het netjes bij, betalen ze de pacht op tijd, als je de pachter nodig hebt; verlenen ze dan de medewerking zonder gelijk voluit op de strepen te gaan staan? Wie houdt toezicht dat de gemaakte afspraken worden gehonoreerd?  Ook kennen we allemaal de voorbeelden van de uitgemergelde BBL gronden, deze gronden werden veelal voor korte duur in pacht uitgegeven en werden door roofbouw weinig meer waard.

Niet de prijs is het probleem, maar de onpersoonlijke benadering.

Het probleem is niet de prijs die wordt verkregen via dit systeem, maar eerder de onpersoonlijke benadering daarvan. Je kunt het ook vergelijken met het verhuren van woningen, ook daar wordt een goede selectie gemaakt tussen de potentiële huurders. Je kan een student, jong gezin of een dame op leeftijd hetzelfde contract aanbieden en laten ondertekenen, maar je kan van te voren aanvoelen waar de verschillende risico’s inzitten.  Een dergelijk veilingsysteem is dus meer geschikt voor verkoop van onroerend goed en niet zozeer voor gebruik.

Veel beter is om uw perceel grond te laten gebruiken door pachters die vooraf zijn gescreend of waar al jarenlang een goede verstandhouding mee is.  Kapteijn Grondzaken beschikt over een uitgebreid netwerk van pachters die reeds jaren lang grond pachten van onze relaties. Ook deze pachters zijn bereid om een markconforme pachtprijs te betalen. Daar komt nog eens bij dat er door ons toezicht wordt gehouden. Daar komt nog eens bij dat onze rentmeester Simon Kapteijn deskundig lid is van een drietal pachtkamers, te weten; van de rechtbank Noord-Holland, de rechtbank Amsterdam & de rechtbank Den-Haag.

 

 • De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
  De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit