Simon Kapteijn is op 25 september 2013 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Den Haag. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter […]

Netbeheerder TenneT TS0 en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) steggelen over een jaarlijkse retributie voor het toestaan van nieuwe hoogspanningsleidingen. TenneT piekert er niet over om grondeigenaren zo’n retributie te geven. De rechter gaat mogelijk uitmaken of dat terecht is. Tot dan zet FPG geen handtekening onder een overeenkomst met […]