Onlangs heeft het CBS berekend dat er een hausse van stoppende melkveehouders op komst is, het ochtendjournaal opende er zelfs mee. Ook de Rabobank en de LTO verwachten dat er een groot aantal (1800) vrijwillig zal stoppen en voor een kleiner aantal (300) dreigt een faillissement. Een groot aantal melkveehouders […]

Het berekenen van de pachtprijs per hectare via onze handige berekeningstool Het ministerie van Economische Zaken stelt ieder jaar de hoogst toelaatbare pachtprijzen per hectare vast voor los land (bouw- & grasland alsook tuinland) alsook voor de gebouwen (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische bedrijfswoningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht van […]

Er is een trend zichtbaar dat grondeigenaren, vooral de grotere publiekrechtelijke lichamen, percelen grond aanbieden via een soort van veilingsysteem. De hoogst biedende agrariër c.q. pachter kan dan de percelen grond voor een jaar of aantal jaar pachten via een geliberaliseerd pachtcontract. Het lijkt een goed systeem, maar vooral met […]

Kapteijn Rentmeesters biedt u een gratis spreekuur aan. U bent eigenaar van agrarische gronden die u professioneel wenst te gaan verpachten of u heeft een geschil met uw pachter waarin u graag nader geadviseerd wenst te worden. U wordt geconfronteerd met een onteigening of een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht Gemeente). U […]

Onlangs zijn de “nieuwe” LTO Gasunie tarieven 2016 weer vrijgegeven door de LTO en de Gasunie, zie voor tarieven: tarieven-gasunie-lto-nederland-2016-2 Wij zijn van mening dat de LTO Gasunie tarieven 2015 u niet voldoende compenseren voor het aanleggen van een leiding in uw eigendom. Wij pleiten voor een jaarlijks terugkerende vergoeding, […]

Simon Kapteijn is op 2 maart 2015 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Amsterdam. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & […]

Simon Kapteijn is op 1 december 2014 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Noord-Holland. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & […]

Het deelakkoord betreft de hoofdpunten van een nieuw pachtstelsel en is gebaseerd op voorstellen van die mr L. Valk voorzitter van de Centrale Grondkamer en van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, heeft voorbereid in samenwerking met mr. G.M.F. Snijders, advocaat en oud hoogleraar agrarisch recht en mr. R Verbakel, agrarisch jurist. Het […]

Het uitgestrekte grasland achter de boerderij van veehouder Nico Bakker in Egmond aan den Hoef is drassig. De trekkersporen vanaf de stal zijn een glibberige modderbaan tot over de Bergerringsloot geworden. In de zomermaanden is het de weg van 75 zwart-witte koeien. Ze lopen ’s morgens uit de stal, over […]

Dit artikel is door mij geschreven voor de website www.grondbezit.nl als zijnde bestuurslid van het Hollands particulier Grondbezit. De grote leidingleggers Gasunie en TenneT hebben afspraken gemaakt met LTO over de medewerkingsvergoeding die grondeigenaren ontvangen indien zij meewerken aan de aanleg van een leiding op zijn/haar grond. FPG en LTO […]