Kapteijn Grondzaken biedt u een gratis spreekuur aan. U bent eigenaar van agrarische gronden die u professioneel wenst te gaan verpachten of u heeft een geschil met uw pachter waarin u graag nader geadviseerd wenst te worden. U wordt geconfronteerd met een onteigening of een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht Gemeente). U […]

Onlangs zijn de “nieuwe” LTO Gasunie tarieven 2016 weer vrijgegeven door de LTO en de Gasunie, zie voor tarieven: tarieven-gasunie-lto-nederland-2016-2 Wij zijn van mening dat de LTO Gasunie tarieven 2015 u niet voldoende compenseren voor het aanleggen van een leiding in uw eigendom. Wij pleiten voor een jaarlijks terugkerende vergoeding, […]

Simon Kapteijn is op 2 maart 2015 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Amsterdam. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & […]

Simon Kapteijn is op 1 december 2014 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Noord-Holland. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & […]

Het deelakkoord betreft de hoofdpunten van een nieuw pachtstelsel en is gebaseerd op voorstellen van die mr L. Valk voorzitter van de Centrale Grondkamer en van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, heeft voorbereid in samenwerking met mr. G.M.F. Snijders, advocaat en oud hoogleraar agrarisch recht en mr. R Verbakel, agrarisch jurist. Het […]

Het uitgestrekte grasland achter de boerderij van veehouder Nico Bakker in Egmond aan den Hoef is drassig. De trekkersporen vanaf de stal zijn een glibberige modderbaan tot over de Bergerringsloot geworden. In de zomermaanden is het de weg van 75 zwart-witte koeien. Ze lopen ’s morgens uit de stal, over […]

Dit artikel is door mij geschreven voor de website www.grondbezit.nl als zijnde bestuurslid van het Hollands particulier Grondbezit. De grote leidingleggers Gasunie en TenneT hebben afspraken gemaakt met LTO over de medewerkingsvergoeding die grondeigenaren ontvangen indien zij meewerken aan de aanleg van een leiding op zijn/haar grond. FPG en LTO […]

Simon Kapteijn is op 25 september 2013 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Den Haag. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter […]

Netbeheerder TenneT TS0 en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) steggelen over een jaarlijkse retributie voor het toestaan van nieuwe hoogspanningsleidingen. TenneT piekert er niet over om grondeigenaren zo’n retributie te geven. De rechter gaat mogelijk uitmaken of dat terecht is. Tot dan zet FPG geen handtekening onder een overeenkomst met […]