Nederland in transitie

Nederland in transitie

Medio 2017 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een themapublicatie uitgegeven genaamd  “Nederland in transitie“. 

Voor dit themanummer heeft een interview plaatsgevonden met Simon Kapteijn van Kapteijn Rentmeesters en dat kunt u hieronder lezen.

 

Wij zijn een familiebedrijf uit Alkmaar en beheren,
bemiddelen en adviseren over vastgoed -vooral op
de scheidslijn van stad en land- in het landelijk
gebied. Volgens data van ABF Research moeten er de
komende vijftien jaar ongeveer 1 miljoen woningen
worden toegevoegd. De trend is om dat bij voorkeur
binnenstedelijk op te lossen, maar de verwachting
is dat dit maar voor ongeveer een derde zal lukken.
Bovendien wil lang niet iedereen in de stad wonen
en is transformeren duur, dus komt er mijns inziens
de komende jaren weer een bouw op gang buiten
bestaand bebouwd gebied. Daarom zien wij hier in de
randstad rondom de steden nu weer sinds een aantal
jaar projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties
op de markt die binnen de zoekgebieden van de
overheid, grondposities willen innemen. Die markt
begint weer aan te trekken. Gemeenten zelf zijn daar
nog niet zo actief in. Zij zijn echter wel in beeld als
het gaat om burgerparticipatie. Je merkt overal in
onderhandelingen dat de overheden daar steeds meer
op sturen: dat je goed met de bevolking overlegt, dat
je ze goed informeert over- en betrekt in de plannen.
Voor ons is het de taak om dan de brug te slaan tussen
de verschillende partijen. Dat is soms lastig, maar wel
uitdagend.
Wat ons daarbij wel heel erg helpt is een GIS-gestuurd,
digitaal beheersysteem waar we onlangs op zijn
overgestapt. Niet alleen wijzelf, maar ook onze klanten
vinden het heel prettig om snel te zien wat er met
een bepaald perceel aan de hand is. We slaan daar
technische gegevens op over de percelen, maar ook wat
het bestemmingsplan en andere ruimtelijke plannen er
over zeggen.

 

zie ook: profiel Simon Kapteijn – Kapteijn Rentmeesters

  • Groene pacht combineert landbouw en natuur
    Groene pacht combineert landbouw en natuur
  • Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022
    Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2022
  • Pachtnormen 2020
    Pachtnormen 2020